Hårmineralanalys

En hårmineralanalys består av ca 10-12 sidor den inkluderar också kostråd anpassade efter din ämnesomsättningstyp.

varje hårmineralanalys är individuell och gäller bara den person vars hår man tagit. 


Du beställer hårmineralanalysen i webbutiken här på sidan. Inom några dagar har du provtagningsmaterialet i brevlådan. Du tar enkelt provet hemma i lugn och ro. I provtagningsmaterialet medföljer instruktioner om hur du går tillväga.


När du tagit provet fyller du i blanketten med dina personuppgifter och skickar den tillsammans med hårprovet i det portofria svarskuvertet. Efter ca. 3-4 veckor får du din hårmineralanalys entligen i postlodan eller via mail. Efteråt bokar vi en tid och går igenom proven. 


Undvik mjällschampo som innehåller zink, selen eller andra mineraler innan du tar hårprovet. Färgat hår går att använda då det endast innehåller kemikalier som inte ger utslag på hårmineralanalysen. Däremot går det inte att använda ett helblonderat hår. Ej heller nypermanentat hår du får avvakta 4 veckor innan du tar hårprov. 

Tvätta håret så du får bort spray, mousse etc. innan du tar hårprovetFÖLJANDE ÄMNEN MÄTS I EN HÅRMINERALANALYS:


Kalcium Magnesium Natrium Kalium Koppar Zink Fosfor Järn Mangan Krom Selen Kobolt Molybden Svavel

Germanium Barium Vismut Zirkonium Litium Nickel Platina Tallium Vanadin Strontium Tenn Titan Wolfram


OCH TUNGMETALLER:


Uran Arsenik Beryllium Kvicksilver Kadmium Bly AluminiumDavid L Watts är hjärnan bakom Trace Elements Inc dvs världsledande laboratorie som förser terapeuter och läkare från hela världen med högklasiga hårmineralanalyser och Hårmineralanalys är resultat av hans 40 åriga förskning


Här är en intervju med Dr Watts som förklarar det unika med mineraler och vitaminer 


 

Är det nödvändigt att äta kosttillskott?


Ja, det är utan tvekan nödvändigt för de flesta människor. Det är välkänt och accepterat att vårt näringsbehov påverkas av många faktorer. En människas ålder, kön, stress- och aktivitetsnivåer, fysiologiska behov, livsstil, sjukdomar och till och med intag av läkemedel kan påverka näringsbehovet. Var och en av dessa, och flera andra faktorer, ökar näringsbehovet utöver det som kallas en balanserad kost.

Men många experter fortsätter att hävda att man får i sig det dagliga behovet av livsnödvändiga vitaminer och mineraler genom att äta en balanserad kost.

Det är sant och vi alla har hört detta om och om igen. Men låt oss se vad det rekommenderade dagliga intaget, eller RDI, betyder: RDI fastställdes 1974 som: nivåer av intag av livsnödvändiga näringsämnen som av Livsmedelsverket beräknas vara tillräckliga för att möta kända näringsbehov för nästan alla friska personer.

Utifrån denna definition är jag säker på att du förstår att dessa riktlinjer är baserade på uppskattningar och åsikter om förmodat friska personer. Dessa riktlinjer är i alla fall inte baserade på behov som människor i ”verkliga livet” har, med differentierande genetik, sjukdomar som diabetes, fetma, depression, hjärtsjukdomar och cancer. ”Vanliga” människor har alla olika stress- och aktivitetsnivåer, äter kanske mediciner och har olika matvanor. Riktlinjerna för RDI publicerades första gången 1943 och har ändrats sedan dess. En gång i tiden kallades de för MDI (minimalt dagligt intag) och ändrades sedan till RDI. Många inom näringsområdet betecknar RDI som löjligt små mängder, då det inte tar hänsyn till individuella behov.


Har RDI ändrats under åren?


Ja, de uppdateras vart femte år baserat på den senaste forskningen. Faktum är att forskningen fortsätter att visa att RDI bara rekommenderar minimala nivåer för att förebygga akuta näringsbrister, och inte för att förebygga sjukdom och behålla optimal hälsa.


Varför kan vi inte få tillräckligt med näring från kosten?


Jag har fått den frågan många gånger under åren som föredragshållare. Mitt svar är att vi kan det, men bara om vi lever i en idealisk värld. En sådan värld skulle kunna existera om vi inte hade miljöförstöring, utarmade jordar, tusentals livsmedelstillsatser och många andra skadliga faktorer. Vi lever på 2000-talet med alla fördelar och nackdelar, och då måste vi göra det bästa av situationen. Vi lever i en omgivning med mängder av kemikalier som vi inte kan undgå. Därför måste vi skydda oss och jag anser att kosttillskott är en nödvändighet i vår moderna värld.


Är inte många sjukdomar relaterade till dålig kost?


Både ja och nej. Vi vet att kost och näring kan hjälpa till att förebygga många allvarliga sjukdomar. Men forskning visar faktiskt att de som utvecklar sjukdom äter liknande kost som de personer som inte utvecklar samma tillstånd.

Faktum är att en hälsosam kost i sig själv inte garanterar att du inte blir sjuk. Det är ytterligare en anledning till att riktad näring genom kosttillskott är så viktigt.


Kan kosttillskott ersätta bra mat?


Absolut inte, och det kan inte nog betonas. Kosttillskott är vad de heter: tillskott. De är tillskott till kosten och kan inte på något sätt ersätta en bra kost. Men tillskott kan hjälpa till att rikta näringsbehovet hos individen. Obalanser mellan näringsämnen är det huvudsakliga problemet som vi har att ta itu med i dagens samhälle. Obalanser bidrar till ett antal hälsoproblem som uppstår ur subkliniska näringstillstånd som just nu håller på att bli mer uppmärksammade.


Får man vad man behöver från ett vanligt multivitamin-/mineraltillskott?


Om alla människor var lika så skulle det vara så. När vi pratar om ”vanliga” människor vars livsstil varierar kraftigt, så skulle det vara svårt att få alla att få plats under samma ”näringsparaply”. Varje person är unik och har unika näringsbehov.


Vad var anledningen till att du utvecklade Trace Nutrients™ produktsortiment?


Trace Elements är ett kliniskt laboratorium som har specialiserat sig på hårmineralanalys (HMA). Hårmineralanalys ger mycket information om en människas unika näringsbehov, information som är svår att få från de flesta andra tester. Från testresultaten kan vi sätta individer i olika metaboliska kategorier.

Det ger oss både information om vad personen behöver och vad den inte behöver, vilket kan vara väl så viktigt.

Innan vi introducerade våra unika kosttillskott fanns det inte några individanpassade kosttillskott på marknaden. Dessa produkter kan ha innehållit en del av de näringsämnen som individen behövde, men också många ingredienser som det inte fanns behov av, och som i vissa fall var skadliga för vissa metaboliska typer.

Många kosttillskott innehåller ett antal vanliga allergener. I mitt arbete med människor med miljörelaterade sjukdomar har jag blivit medveten om att de som lider av överkänslighet mot kemikalier och födoämnen inte kan inta vissa tillskott.

Kostnaden för patienten var också en viktig faktor. Jag ville ha kosttillskott som var av hög kvalitet, hypoallergeniska, lättupptagliga, hade stark metabolisk effekt samt var kostnadseffektiva.

Jag tror verkligen att vi har nått det målet och att dessa kosttillskott, när de används på rätt sätt, är de bästa på marknaden.